Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
                   Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΛΙΑ
                             
Η δημιουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιθυμία , που απορρέει από την μύχια πεποίθηση μου ότι το βιβλίο είναι αναντικατάστατο , αλλά ανταποκρίνεται και σε ανάγκες και επιθυμίες των νέων ανθρώπων της  περιοχής μας  για μόρφωση και πολύπλευρη καλλιέργεια.
Φρονώ ότι η μελέτη  με σκοπό την πολύπλευρη μόρφωση υπακούει στην αυστηρή αγωγή της ανάγνωσης, στη άμεση επαφή με το βιβλίο τη τριβή με το περιεχόμενο του και τις πολλές απλές ή και δύσκολες έννοιες που καλλιεργούν  τη φαντασία , την κρίση τον κριτικό συλλογισμό και την επιθυμία για την έρευνα . Με την έννοια αυτή οι μαθητές των σχολείων της περιοχής  πρέπει  να αξιοποιήσουν τη βιβλιοθήκη βοηθούμενοι από τους δασκάλους .
                                           6-12-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου